[COMBO] – Găng Boxing BN ĐỎ và băng đa quấn tay BN ĐỎ

499,000

– Cách Chọn Size Găng Boxing BN tương đối theo chiều cao, cân năng tương đối như sau:
1. Size 8oz: Dùng cho các võ sĩ có cân nặng từ 25 kg – 45kg
2. Size 10oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 45kg – 65kg
3. Size 12oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 65 – 80kg

4. Size 14oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 80 – 90kg

 

Contact