[COMBO] – Găng Boxing BN CHẤM BI XÁM và băng đa BN 5m

570,000

– Cách Chọn Size Găng Boxing BN tương đối theo chiều cao, cân năng tương đối như sau:
1. Size 10oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 45kg – 65kg
2. Size 12oz Dùng cho các võ sĩ có cân nặng trên 65kg

Contact