Twins Special được thành lập vào năm 1992 từ một cửa hàng buôn bán nhỏ đến một nhà máy tiêu chuẩn với hơn 500 công nhân. Cho đến ngày nay, nó sản xuất hơn mười nghìn chiếc găng tay đấm bốc và xuất khẩu ra nước ngoài mỗi tháng. Vào những năm 1990, nó sau đó đã tài trợ cho Samson Dutch Boy Gym, Ratanapol Sor Vorapin, Sirimongkol Singmanasak, Pongsaklek Wonjongkam, bao gồm nhiều võ sĩ Thái Lan.

Lọc